یاد خادمین حسینی

[unable to retrieve full-text content]

مجالس عزای حضرت سیدالشهدا(ع) تنها به حضور عزاداران خلاصه نمی شود و مختص به عالم زندگان نیست.