پر آب شدن رودخانه قم

[unable to retrieve full-text content]

افزایش میزان و شدت بارش باران در قم باعث پر آب شدن رودخانه این استان شد.