واکنش تند علی کریمی به ریاست تاج/ وای بر فوتبال…

در همین رابطه علی کریمی با انتشار مطالبی تند در صفحه اینستاگرامش به انتخاب دوباره تاج اعتراض کرده است.

 واکنش تند علی کریمی به انتخاب دوباره تاج

کریمی که همیشه از عملکرد ضعیف فدراسیون فوتبال در عرصه های مختلف انتقاد کرده یکی از منتقدان جدی تاج در تمام این سال ها بوده است.

او در این باره نوشته است وای بر فوتبال گر تو آن گمگشته اش باشی…

اعتراض کریمی به تاج واکنش های زیادی را در پی داشته است. اما اکثر کاربران فضای مجازی با علی کریمی هم نظر بوده و نسبت به صحت ماجرای انتخات تاج معترض بوده اند.