میز خدمت جهادی در مصلی رشت

Ali Samarghandi

میزخدمت جهادی با حضور استاندار گیلان و ۳۰ دستگاه اجرایی در مصلی بزرگ رشت امروز برگزارشد.