ممنوعیت شکار پرنده در 10 استان همچنان ادامه دارد

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، علی تیموری درباره دستورالعمل ابلاغی صدور پروانه عادی شکار پرندگان وحشی استانی در سال 1394 توسط رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، گفت: دستورالعمل سال 94 به دلیل اعلام ممنوعیت شکار در سال 1393باید با دستورالعمل مشابه در سال 1392 مقایسه شود.
وی درباره محدودیت کلی گونه های قابل شکار در دستورالعمل جدید گفت: در دستورالعمل سال 1392 گونه های پرندگان قابل شکار طیف وسیعی از گونه ها از گنجشک سانان گرفته تا انواع ماکیان خشک زی و گونه های مختلف آبزی و کنار آبزی را در بر می گرفت.
وی با اعلام خبر ابلاغ دستورالعمل صدور پروانه عادی شکار پرندگان وحشی استانی، اظهار کرد: در پیش نویس سال 94 با توجه به بررسی های انجام گرفته، گونه های قابل شکار (با توجه به زمان ابلاغ دستورالعمل) به شش گونه پرنده خشک زی و هفت گونه آبزی مهاجر (جمعا 13 گونه) تقلیل یافته است.

*** تقسیم بندی جدید پروانه های شکار
وی اشاره ای هم به محدودیت گونه های قابل شکار با هر پروانه داشت و افزود: پروانه شکار تا سال 1392 به گونه ای صادر می شد که شکارچی می توانست تمام گونه های مجاز را با یک پروانه شکار کند لیکن در دستورالعمل 1394، پروانه ها به چهار گروه دسته بندی شده و دارنده هر پروانه صرفا مجاز به شکار گونه هایی است که در پروانه قید شده و حتی در یک مورد (پروانه شکار ابیا) دارنده پروانه صرفا مجاز به شکار یک گونه است.
مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست اصلاح بهای پروانه ها را از دیگر تغییرات دستورالعمل ابلاغی سال 1394 اعلام کرد و گفت: بهای پروانه در سال 1392 ششصد هزار ریال برای کل فصل شکار تعیین شده بود اما در دستورالعمل 1394 ضمن محدودیت گونه های قابل شکار در هر پروانه، بهای جداگانه ای برای هر یک از پروانه ها 600000 ریال تعیین و در مورد پروانه گروه پرندگان آبزی و بهای هر پروانه 1200000 ریال تعیین شده است.
وی یکی دیگر از مزیت های دستورالعمل جدید را کاهش زمان فصل شکار دانست و اضافه کرد: فصل مجاز شکار در دستورالعمل سال 1392 تا 15 اسفند ماه در نظر گرفته شده بود در حالی که در دستورالعمل جدید، با توجه به شرایط زیستی و عادات بیولوژیک و نیازهای غذایی و طبیعی گونه ها و جمعیت های قابل برداشت، فصل شکار کاهش چشمگیری یافته است.

*** ‘ ابیا ‘ تنها استثناء گونه های خشک زی در مدت زمان شکار
تیموری ادامه داد: بر این اساس؛ فصل شکار گونه های مهاجر آبزی تا پایان بهمن ماه و فصل شکار برای گونه های خشک زی تا 15 دی ماه تعیین شد، البته ابیا تنها استثناء گونه های خشک زی است که فصل شکار آن تا پایان بهمن ماه است.
ابیاها پرندگانی هستند جنگلی و تک زی با طول ۳۴ سانتیمتر که بدن هایی چاق داشته و پرهای سیاه و قهوه ای نقشداری که قابلیت همرنگ شدن با محیط و پنهان شدن در پشت بوته ها را به پرنده می دهد آنرا پوشانده است.
مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به کاهش مدت اعتبار پروانه ها، اظهار کرد: مدت اعتبار پروانه های صادره بر اساس دستورالعمل سال 1392 از تاریخ صدور تا پایان فصل شکار بود که می توانست بیش از چهار ماه باشد در حالی که حداکثر مدت اعتبار پروانه ها در دستورالعمل سال 1394، حداکثر دو ماه است که البته در مورد پروانه ابیا حتی کمتر (45 روز) است.

*** اعمال ممنوعیت شکار در محدوده قرق های اختصاصی
این مقام مسئول ضمن یادآوری اعمال ممنوعیت شکار در محدوده قرق های اختصاصی پیشنهادی، خاطرنشان کرد: با توجه به ضوابط قانونی و همچنین جهت کمک به اقدامات حفاظتی در پنج محدوده ای که موافقت های اولیه برای ایجاد قرق های اختصاصی را دریافت و در انتظار مصوبه شورایعالی حفاظت محیط زیست هستند، در دستورالعمل جدید، شکار در محدوده این قرق ها نیز ممنوع اعلام شده است.
تیموری قابلیت کنترل تعداد پروانه های صادره در استان ها را یکی دیگر از مزیت های دستورالعمل سال 94 نسبت به دستورالعمل گذشته دانست و گفت: در حالی که در دستورالعمل سال 1392 محدودیتی برای صدور پروانه در استان ها لحاظ نشده بود، در دستورالعمل سالجاری، به استان ها آزادی عمل داده شده تا در صورت صلاحدید فنی، با اعلام مراتب به اداره کل حفاظت و مدیریت شکار و صید، به تعداد مورد نظر برای هر گروه قابل شکار پروانه صادر کنند.

*** تخصیص حداقل 50 درصد از پروانه های صادره در هر استان به شکارچیان بومی
مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست ضمن تاکید بر توجه به اولویت های جوامع بومی و محلی به منظور مساعدت با آنها، تصریح کرد: در دستورالعمل سال 94 پیش بینی شد تا در صورت اعمال محدودیت از سوی استان ها در تعداد پروانه، حداقل 50 درصد از پروانه های صادره به شکارچیان بومی (مقیم استان) تخصیص یابد.
وی توجه به جوامع محروم که وابستگی معیشتی به شکار دارند را از دیگر تفاوت های دستورالعمل سال 94 نسبت به دستورالعمل پیشین اعلام کرد و افزود: در حالی که در دستورالعمل سال 92 برای جوامع محروم محلی که وابستگی معیشتی به شکار دارند مزیتی پیش بینی نشده بود، در دستورالعمل 1394، این جوامع اولویت اصلی صدور پروانه اعلام و به استان ها تکلیف شد تا سهم بیشتری از پروانه ها به حوزه های شهرستان هایی اختصاص یابد که جوامع بومی آنها وابستگی سنتی به شکار دارند.
این مقام مسئول ادامه داد: واگذاری اختیار به استان ها برای صدور گروه های مختلف پروانه با توجه به اینکه در دستورالعمل سالجاری، پروانه های شکار به چهار گروه دسته بندی شده است این امکان را برای استان ها فراهم می کند تا با لحاظ شرایط زیستی و جمعیتی گونه ها، هر گروه از پروانه ها را که صلاح می دانند صادر کنند، به این ترتیب امکان اعمال محدودیت برای شکار انواع گونه ها با تشخیص استان ها بیشتر خواهد شد.

*** حذف سلاح های بادی
مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اهمیت حذف سلاح های بادی برای حمایت از برخی گونه های پرندگان، تصریح کرد: در دستورالعمل سال 1392 شکار با تفنگ بادی کالیبر 5/5 پیش بینی شده بود که با توجه به خطرات سلاح های بادی جدید(PCP) و آسیب هایی که می توانند به انواع گونه های جانوری وارد کنند، در دستورالعمل سال 1394 شکار با اینگونه سلاح ها حذف و عملا ممنوع است.

*** ایجاد بسترهای لازم برای حفاظت از حیات وحش، سیاست های راهبردی سازمان حفاظت محیط زیست
تیموری افزود: این دستورالعمل در راستای سیاست های راهبردی سازمان در حوزه محیط زیست طبیعی مبنی بر ایجاد بسترهای لازم جهت حفاظت هرچه بیشتر از حیات وحش همراه با بهره برداری پایدار و اصولی از منابع زیستی طبیعی کشور صادر و ابلاغ شده است.
وی تاکید کرد: معاونت محیط زیست طبیعی پیرو اعمال ممنوعیت شکار انواع گونه ها در سال 1393، ضمن تامین یک دوره فضای آرامش و احیای جمعیت برای انواع گونه های جانوری وحشی به ویژه گونه های قابل شکار و صید، با بررسی نتایج و بازخوردهای حاصله از سرشماری ها و بررسی های میدانی، استعلام از تمام ادارات کل استان ها و برگزاری جلسات تخصصی با متخصصان و افراد صاحب تجربه در زمینه شکار و صید و حفاظت از حیات وحش، بازنگری های بنیادین و اساسی در دستورالعمل صدور پروانه عادی شکار پرنده انجام داده به ترتیبی که رویکرد عمده آن ایجاد شرایط حمایتی بیشتر از حیات وحش در کنار بهره برداری خردمندانه از آن ها و توجه به جوامع بومی و محلی که وابستگی جمعیتی به شکار پرندگان دارند، است.
علمی**9014**1440

انتهای پیام /*

This entry passed through the Full-Text RSS service – if this is your content and you’re reading it on someone else’s site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers.