سیلی بر صورت کارشناس تلویزیون روی آنتن زنده/ ویدئو

این مفسر از طریق تماس تصویری با استودیوی برنامه در ارتباط بود که گربه از پشت بر صورت او سیلی زد.

او اعلام کرد که در خانه‌ای که گربه در آن زندگی می کند، مهمان است.