ستاد مدیریت سوخت به وزارت راه منتقل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات وزیران ماده (۲۳) آئین نامه اجرایی قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت موضوع تصویب نامه شماره ۹۲۳۰۵/ت۴۰۵۸۶ک مورخ ۱۳۸۷.۰۶.۰۷ را به شرح زیر اصلاح کرد:
۱- عبارت های و استقرار دبیرخانه نمایندگان ویژه رئیس جمهور و با ریاست یکی از نمایندگان ویژه رئیس جمهوری به عنوان رئیس ستاد با حکم رییس جمهور در نهاد ریاست جمهوری حذف می شود.
لازم به ذکر است ماده (۲۳) آئین نامه مذکور به شرح زیر به تصویب رسیده بود: به منظور مدیریت یکپارچه اجرای قانون حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و استقرار دبیرخانه نمایندگان ویژه رئیس جمهور، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت با ریاست یکی از نمایندگان ویژه رئیس جمهور به عنوان رئیس ستاد با حکم رئیس جمهور در نهاد ریاست جمهوری تشکیل می گردد.

۲- همچنین با الحاق (۳) تبصره به ماده مزبور مقرر شده است:
– ستاد با کلیه امکانات، اعتبارات، تعهدات، وظایف و اختیارات و نیروی انسانی در وزارت راه و شهرسازی مستقر می گردد تا به طور هماهنگ و منسجم در مجموعه ساختار و تشکیلات آن وزارتخانه و در صورت لزوم با انجام اصلاحات ساختاری با رعایت قوانین و مقررات مربوط و در قالب پست های سازمانی موجود آن وزارتخانه فعالیت نماید.
– وزارت راه و شهرسازی با همکاری و هماهنگی معاونت حقوقی رئیس جمهور موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه ضمن انجام اقدامات زیر، پیشنهادهای تنقیحی لازم را برای اصلاح یا حذف احکام و مقررات موجود ارایه نماید.
الف- احصای آن دسته از وظایف و اختیارات ستاد که جنبه اجرایی داشته و مربوط به دستگاه های خاص می باشد و انتقال آنها به دستگاه مربوط.
ب- احصای آن دسته از وظایف و اختیارات ستاد که جنبه تصمیم گیری و تصویب داشته و احراز آخرین وضعیت اعمال وظایف و اختیارات مذکور و ارائه پیشنهادهای لازم به منظور تعیین تکلیف آنها به هیات وزیران.
ج- احصای وظایف و اختیارات پیش بینی شده در مصوبات و مقررات برای نمایندگان ویژه رئیس جمهور (سابق) موضوع بند (الف) ماده (۱) و احراز آخرین وضعیت اعمال وظایف و اختیارات مذکور.
– کارگروهی مرکب از معاونین ذیربط وزارتخانه های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت اجرایی رئیس جمهور و نهاد ریاست جمهوری موظفند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه وضعیت مطالبات و تعهدات ستاد را در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، مشخص و تسویه نمایند.

در پایان مقرر شده است گزارش چگونگی اجرای این تصویب نامه به صورت ماهانه توسط وزیر راه و شهرسازی به هیات وزیران ارائه شود.

This entry passed through the Full-Text RSS service – if this is your content and you’re reading it on someone else’s site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers.