روند کاهشی بستری و مرگ های کرونایی در دنیا

دکتر حمیدرضا جماعتی  اظهار داشت: در جلسه این هفته کمیته علمی کشوری کرونا، آخرین گزارش ها از کرونا در جهان و ایران بررسی و مشخص شد که ابتلا، بستری و مرگ و میر بر اثر کرونا در اکثر کشورهای دنیا، رو به کاهش است؛ البته چندین کشور از جمله کره جنوبی، ژاپن و استرالیا افزایش بیماری را گزارش کرده بودند که دوباره روند بیماری، بستری و مرگ و میر رو به کاهش بوده است.

وی با بیان اینکه سویه غالب کرونا در اکثر کشورهای جهان، BA.۵ است، افزود: سویه جدید BA.۲.۷۵ در هند شناسایی و روند ابتلا به آن، افزایش یافته اما میزان مرگ و میر در این سویه، افزایش نیافته بلکه سرایت زایی بالایی و شباهت زیادی به  BA.۵دارد. سویه  BA.۵مرگ و میر بالایی ندارد و علل مختلفی از جمله گسترش واکسیناسیون، ایمنی ناشی از ابتلا در موج های قبلی کرونا در این روند، تاثیرگذار است.

بنابر اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت، دبیر کمیته علمی کشوری کرونا یادآور شد: خوشبختانه شاهد افزایش تزریق واکسن در نوبت یادآور در کشور هستیم اما لازم است که همه افراد واجد شرایط، نوبت یادآور را تزریق کنند؛ چون فصول سرد را در پیش داریم و احتمال بروز یک یا دو موج بیماری در ماه‌های باقی مانده سال، وجود دارد؛ بنابراین توصیه ما، تزریق نوبت یادآور و افزایش ایمنی بدن در جامعه است.