روند خشکیدگی درختان بلوط متوقف نشده اما نسبت به گذشته کندتر شده است

هر چند با تلاش ها، اقدامات و تمهیدات مختلف سعی شد این مشکل مهم و اساسی که گریبانگیر عرصه های طبیعی زاگرس بود، رفع شود اما این معضل زیست محیطی همچنان به قوت خود باقی است.
به علت اهمیت حفظ سلامت درختان بلوط استان و اطلاع یابی از آخرین وضعیت این درختان و اقدامات کنترلی و پیشگیرانه انجام گرفته در دست اقدام، گفت وگویی با مهندس حجت الله فتحی معاونت فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام انجام داده ایم که متن زیر ماحصل این مصاحبه اختصاصی است.

** وضعیت کنونی درختان بلوط استان
سئوال: وضعیت کنونی روند خشکیدگی درختان بلوط استان را چگونه ارزیابی می کنید؟
جواب: واقعیت امر این است که روند خشکیدگی درختان بلوط استان ایلام متوقف نشده اما این روند شتاب خود را از دست داده و نسبت به سال های گذشته میزان خشکیدگی درختان امسال کند شده است.
س: در کل چه میزان از درختان استان ایلام در جریان پدیده خشکیدگی دچار آسیب شدند؟
ج: با پایش های انجام گرفته در استان بیش از 10 درصد درختان بلوط استان به مقداری بیش از 75 درصد از خشکیدگی آسیب دیدند.
از شش میلیون هکتار جنگل های زاگرس حدود یک میلیون و 130 هزار و 220 هکتار آن آسیب دیده که عمق این فاجعه در استان ایلام بود به نحوی که که بیش از 64 هزار هکتار جنگل بلوط استان به میزان بیش از 75 درصد خسارت دید و بیشترین میزان خسارت نیز مربوط به جنگل های شهرستان های ملکشاهی، ایلام، دهلران، مهران و ایوان بوده است.

** عوامل ایجاد خشکی در درختان بلوط
س: در کل چه عواملی موجب ایجاد این پدیده و بیماری درختان استان ایلام و منطقه وریشی زاگرس شد؟
ج: ببینید بروز پدیده خشکسالی در درختان بلوط استان و زاگرس عوامل متعدد زیادی دخیل بود که در این راستا می توان به ذکر عوامل مستقیم و غیر مستقیم که در زوال و خشکیدگی درختان بلوط اثرگذار هستند اشاره کرد که از عوامل مستقیم مواردی چون ریز گردهای عربی با شدت بیشتر و پریود برگشت پذیری سریعتر، کاهش نزولات جوی ،تغییرات اقلیمی به طوری که افزایش میانگین دمای سالیانه با کاهش میزان رطوبت نسبی را به همراه داشت، طغیان آفات و قارچ های بیماری زا از جمله سوسک چوب خوار، پوست خوار، بیماری زغالی، زراعت زیراشکوب و تخریب و فرسایش خاک های جنگلی،حضور دام در جنگل را ذکر کرد.
و آتش سوزی در جنگل، استفاده بیش از حد از توان اکولوژیکی سرزمین،کهنسال بودن درختان از هم از جمله عوامل غیر مستقیم دخیل در پدیده خشکیدگی درختان بلوط است.

** چگونگی شناسایی و کشف پدیده خشکیدگی درختان بلوط
س: چگونه و چه وقت متوجه بیمار بودن درختان بلوط استان شدید و چرا از بین همه گونه های درختی زاگرس تنها درختان بلوط دچار بیماری شدند؟
ج: برای نخستین بار آثاری از خشکیدگی درختان بلوط در سال های 87 و 88 در جنگل های استان ایلام مشاهده و شناسایی و اطلاع رسانی لازم به عمل آمد و بلافاصله بعد از ایلام دیگر استان های منطقه زاگرس نشانه هایی از خشکیدگی درختان بلوط را گزارش دادند.
هر چند این خشکیدگی در همه استان های منطقه رویشی زاگرس مشاهده شد، اما میزان خشکیدگی درختان بلوط در استان ایلام با توجه به موقعیت جغرافیایی استان و که گسترده ترین مرز با کشورعراق دارد بیشتر از استان های دیگرمنطقه رویشی زاگرس بود.
خشکیدگی در میان درختان زاگرس ناگهانی و به یکباره و به شکل یک پدیده اتفاق افتاد و با توجه به اینکه گونه غالب و عمده جنگل های زاگرس را بلوط تشکیل داده اند، بنابراین درختان بلوط در بین سایر گونه های درختی بیشترین خسارت را از خشکیدگی متحمل شدند.

** اقدامات صورت گرفته تا کنون برای کنترل و مبارزه با این بحران
س: تاکنون چه اقدامات موثر و عملیاتی برای کنترل، پیشگیری، مبارزه خشکیدگی و احیای دوباره درختان بلوط انجام گرفته است؟
ج: در ابتدا با توجه به بازدید های میدانی در جنگل های استان، ابتدا اقدام به تهیه نقشه مناطق آلوده و آسیب دیده از درختان بلوط و آمار برداری از این مناطق شکل گرفت و دستور العمل ها و ضوابط فنی تهیه و عملیات های حفاظتی،بهداشتی،به سازی در این مناطق اجرا شد که حذف و خروج درختان آلوده و خشکیده،حرص درختان و نهال کاری با گونه های سازگار و مقاوم با خشکیدگی از از جمله این اقدامات است.
آسیب دیدگی ناشی از خشک شدن درختان بلوط به صورت پراکنده اما گسترده بود و به همین علت کارشناسان اقدام به آمار برداری ازمناطق آسیب دیده و طبقه بندی این مناطق بر حسب میزان خسارت کردند.
بر همین اساس این مناطق به چند طبقه (کلاسه) به میزان خسارت زیر 25 درصد، 25 تا 50 درصد، 50 تا 75 درصد و 75 تا 100 درصد تقسیم شد که طبق برآوردهای انجام گرفته 50 درصد جنگل های استان ازعوارض ناشی از خشکیدگی خسارت دیدند.
بعد از شناسایی و مخابره خشکسالی و علل آن، کارگروه مقابله، پیگیری و کنترل خشکیدگی و سپس پهنه و آمار بندی مناطق آلوده تشکیل شد و دستور العمل ها و ضوابط فنی ایجاد و به فرخور اهمیت موضوع عملیات های احیایی و پرورش سازی جنگل در مناطق آلوده انجام گرفت.

** اهمیت موضوع خشکیدگی درختان بلوط استان بزرگان علم و عمل را به ایلام کشاند
س: مهم بودن پدیده خشکیدگی درختان بلوط و عمق فاجعه آن در ایلام، موجب حضور کارشناسان، مسئولان، صاحب نظران و حتی شخص رئیس جمهوری در استان ایلام شد، این حضور تا چه حد موثر و کارآمد بوده است؟
ج: بعد از مخابره علایم و شدت خشکیدگی درختان بلوط در استان ایلام و دیگر مناطق زاگرسی و بغرنج و حساس بودن این موضوع موجب حضور دانشمندان و کارشناسان متعدد داخلی و بین المللی در جنگل های بلوط استان و منطقه رویشی زاگرس در این سال ها شده است.
افراد صاحب نظری چون گونزالس مولینا، هانس مولر،میر ابوالفتحی، عبایی و… که دغدغه حفظ سلامت درختان بلوط را داشتند از درختان آلوده و بیمار استان ایلام دیدن کردند که حضور این کارشناسان موجب تبادل تجربیات، دانش و ارائه راهکار های موثری برای مقابله با این پدیده از سوی آنها و مسئولان اداره کل منابع طبیعی شد.
موضوع خشکیدگی درختان بلوط و اهمیت حفظ سلامت آنها به اندازه ای مهم بود که ریاست جمهوری سال 93 در سفر به ایلام از نزدیک وضعیت درختان بلوط استان را مشاهده کرد و دستورهای لازم برای تامین اعتبار و مقابله و پیشگیری با این پدیده صادر کرد اعتبارات خاصی را برای این منظور تخصیص داد.
برگزاری نشست دو روزه استانداران و مدیران کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان های منطقه رویشی زاگرس برای مقابله با این پدیده به میزبانی استان ایلام نیز در راستای اهمیت موضوع بود که این نشست منجر به امضای تفاهم نامه همکاری بین استانداری های زاگرس نشین با سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور شد.
همچنین در این مدت حدود 30 کارگاه آموزشی و همایش در خصوص خشکیدگی درختان بلوط، عوامل ایجاد پدیده و راه های علمی و عملی مقابله با آن با حضور افراد متخصص و گروه های مختلف بومی و غیر بومی استان برگزار شده که همین حضور افراد صاحب نظر و مسئولان داخلی و خارجی منجر به کاهش روند خشکیدگی درختان بلوط و تلاش برای احیای مجدد آنها شده است.

** اعتبارات تخصیص یافته به بلوط های خشکیده زاگرس
س: حضور ریاست جمهوری در جنگل های بلوط استان ایلام چه ره آوردی برای این سرمایه های ملی بیمار داشته است؟
ج: سال 93 نزدیک به 250 میلیارد ریال برای مقابله با خشکیدگی درختان بلوط منطقه رویشی زاگرس مصوب شده که سهم استان ایلام از این میزان اعتبار 75 میلیارد ریال بود.

** پروژه های پیشگیرانه، کنترلی و احیای جنگل های بلوط به کمک اعتبارات تصویبی
س: شمه ای از پروژه های عملی انجام شده تاکنون برای کنترل خشکیدگی و احیای درختان بلوط استان را بیان کنید؟
ج: تصویب جنگل کاری به میزان 11 هزار هکتار، سه هزار و 700 هکتار جنگلکاری اقتصادی – مشارکتی مردمی با گونه های اقتصادی، 314 هزار هکتار تولید نهال، 10 هزار هکتار عملیات پرورش و به سازی جنگل، پنج هزار هکتار احیای مناطق آسیب دیده، 2 هزار هکتار سطوح آبگیر و باران در استان انجام گرفته است.

** برنامه های پیش رو
س: چه برنامه ها و اقداماتی در دست اجرا یا تدوین دارید؟
ج: اقدامات تکمیلی و طرح های پژوهشی برای احیا درختان بلوط و جلوگیری از روند خشکیدگی مورد نیاز است که این طرح های پژوهشی با کمک دانشگاه دانشگاهی ، مرکز تحقیفات سازمان جنگل ها،مراکز تحقیقاتی و افراد صاحب فن در حال انجام است.
همچنین برای جایگزینی درختان آلوده طرح هایی چون توسعه جنگل با نهال، غنی سازی جنگل با گونه های پایدار، ایجاد سطوح آبگیر باران، تولید نهال های مقاوم، انجام عملیات پرورشی جنگل در دستور کار اداره کل قرار دارد.

** انتظارات و بیان مشکل ها
س: بی شک احیای مجدد درختان بلوط با توجه به تنوع و دامنه پراکنش آنها، دارای مشکلات و سختی های خاصی است، برای این منظور چه مشکلاتی وجود دارد و پیشنهاد و انتظارات شما چیست؟
ج: مبارزه منسجم با خشکیدگی درختان بلوط نیازمند اجرا و تصویب توافق نامه های ملی، منطقه ای و استانی برنامه های کوتاه، میان و بلند مدت است که دولت درقالب برنامه های مدون پنج ساله، اعتبارات آن را مصوب کند و البته حضور و مشارکت عملی مردم نیز تاثیر شگرفی در این موضوع دارد.
اعتبارات مبارزه با خشکیدگی امسال هنوز تخصیص نیافته ولی از محل دیگر منابع اعتباری از جمله طرح صیانت از جنگل های زاگرس، احیا و بازسازی مناطق آسیب دیده،توسعه جنگل کاری و فضای سبز از محل اعتبارات ملی و استانی در جهت مقابله با این پدیده، پروژه های مصوب اجرایی می شود.
** در پایان تبعات عمومی خشکیدگی بلوط
س: به نظر شما خشکیدگی درختان بلوط چه تبعاتی را به همراه دارد؟
ج: اطلاع یابی عمومی از وجود پدیده ناخوشایند درختان بلوط تاثیرات منفی و سویی بر ساکنان منطقه رویشی زاگراس گذاشت، عمده اقتصاد مردم این منطقه به درختان بلوط و جنگل های زاگرسی وابسته است.
احیای دوباره این درختان به منزله زندگی دوباره بخشیدن به ساکنان این منطقه است، چرا که زندگی، آرامش و امنیت روانی آنها و نیز زندگی انواع وحوش بومی منطقه زاگرس به سلامت، شادابی و سرزندگی این درختان گره خورده است.
همچنین این درختان در وضعیت سالم ضمن اینکه باعث تلطیف و پاکی هوا می شوند و ریزگردها را به خود جذب می کنند و تولید کننده اکسیژن هستند، موجب خنک تر شدن هوا نیز می شوند، اما بلوط بیمار با توجه به ضعف بیولوژیکی قادر به انجام عمل فتوسنتز نیست و به تدریج خشک شده واز بین می رود.
به گزارش ایرنا، با توجه به حساس بودن سلامت و احیای درختان بلوط که اهمیتی همپای احیای دریاچه ارومیه و رودخانه زاینده رود دارد، حفظ و احیای این درختان در قالب برنامه های مدون، پیگیرانه و اعتبارات کلان امکان پذیر است و نیاز به عزمی جهادی و راسخ از سوی همه مسئولان ارشد کشوری و استانی و آحاد و اقشار مختلف مردم در منطقه رویشی زاگرس دارد.
جنگل های زاگرس تامین کننده 40 درصد آب کشور هستند.
78 درصد مساحت کل استان ایلام را عرصه های طبیعی و جنگل تشکیل داده است، سهم جنگل از این میزان افزون بر 642 هزار هکتار است و مرتع یک میلیون و 140 هزار هکتار آن را تشکیل می دهد.
مساحت کل زاگرس 30 میلیون هکتار است که سهم جنگل های آن 6 میلیون هکتار است،23 میلیون نفر از جمعیت کشور در 12 استان منطقه رویشی زاگرس زندگی می کنند.
در استان ایلام 46 واریته (گونه) بلوط شناسایی شده است.
گفت وگو از زهرا موسوی
7172/9002

انتهای پیام /*

This entry passed through the Full-Text RSS service – if this is your content and you’re reading it on someone else’s site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers.