جلسه هم اندیشی بررسی چالش های حوزه منابع انسانی آبفای استان اصفهان با اساتید دانشگاه برگزار شد


جلسه هم اندیشی بررسی چالش های حوزه منابع انسانی آبفای استان اصفهان با اساتید دانشگاه برگزار شد

در راستای رویکرد کار جهادی مبتنی بر دانشِ آبفای استان اصفهان، نخستین جلسه هم اندیشی بررسی چالش های حوزه منابع انسانی، با اساتید دانشگاه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، مدیر عامل آبفای استان اصفهان نیروی انسانی را سرمایه اصلی هر شرکت دانست و عنوان کرد: رویکرد آبفای استان به حداقل رساندن چالش های این حوزه است و بدین منظور برگزاری جلسات هم اندیشی با مشاوران و اساتید دانشگاه اصفهان در دستور کار شرکت قرار گرفته است.

حسین اکبریان افزود: آبفای استان اصفهان به عنوان یک شرکت پیشرو قصد دارد از طریق به کارگیری الگوهای پیشرفته توسعه نیروی انسانی، یادگیری سازمانی و ارتقا قابلیت های کارکنان، خدمات بهتری به ذینفعان خود ارائه دهد.

وی اعلام کرد: با توجه به رویکرد دانش محور شرکت، از پروپوزال ها، کارهای کارشناسی و علمی با همکاری اساتید دانشگاه استقبال می شود.

مدیر عامل آبفای استان اصفهان با تاکید بر لزوم احترام و ارزش گذاشتن به نیروی انسانی افزود: افزایش بهره وری شرکت در گرو برقراری ارتباط سازمانی مناسب و ایجاد فرهنگ سازمانی والا است و در صورت تحقق این امر مهم، تعهد سازمانی به وجود می آید.

در این جلسه همچنین مجتبی قبادیان، معاون منابع انسانی و تحقیقات شرکت آبفای استان اصفهان، گزارشی از پروژه های مشترک انجام شده شرکت با حوزه دانشگاهی و به ویژه دانشگاه اصفهان ارائه کرد و بر ضرورت استفاده از کارهای تحقیقاتی در حوزه منابع انسانی تاکید نمود.