بسته خروج از رکود کسری بودجه 94 را جبران می کند

غلامرضا علیزاده روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: اجرای این بسته به منظور تحریک تقاضا و بسط سیاست های مالی و پولی (سیاست های انبساطی) است که از طریق تزریق بخشی از منابع بانک مرکزی در بازار بین بانکی و با کاهش ذخیره قانونی بانک ها در نزد بانک مرکزی از 13به 10درصد و تزریق 7500 میلیارد تومان به بودجه ی عمرانی انجام می شود.
وی ادامه داد: در ضمن دولت 6 هزار میلیارد تومان صکوک اسلامی(اجاره)، پنج هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و پنج هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی منتشر می کند و حدود 200 میلیارد تومان یارانه برای تولید در نظر گرفته است. همچنین 200 میلیارد تومان برای تشویق صادرات و 200 میلیارد تومان هم برای کمک به بخش کشاورزی در نظر گرفته شده است.
وی توضیح داد: از 6 هزار میلیارد تومان صکوک اسلامی یک هزار میلیارد تومان آن به بازار ثانویه تزریق می شود تا بازار سرمایه را به تحرک در می آورد.
وی تاکید کرد: از طریق این بسته بازار سرمایه تا حدودی دچار تحرک می شود، برای افزایش تولید در کشور باید در حوزه تقاضا تحرک ایجاد کنیم و نگاه تولید محور را در همه امور مورد توجه قرار دهیم. با کاهش نرخ بهره بانکی می توان شرایط را برای تولید فراهم کرد.
وی یادآور شد: منابعی که در سیستم بانکی آزاد می شود در صورتی که در مسیر بسته خروج از رکود تورمی حرکت کند، می تواند نتایج خوبی برای اقتصاد کشور در بر داشته باشد.
علیزاده گفت: متاسفانه برخی بانکها که راههایی برای عدم اجرای بسته خروج از رکود دارند با ایجاد صندوق هایی، سپرده های مردم را با سود بیش از 20 درصد در اختیار می گیرند که چنین رویه ای متناسب با اهداف اقتصادی دولت نیست.
وی با اشاره به اینکه بازار مالی شامل بازارهای سرمایه، پول و بیمه می شود، گفت: بازار پول کوتاه مدت است که می تواند با باز کردن ال.سی در امر واردات حرکت کند. بانک ها به طور عام نگاه واردات محور دارند و چنین رویه ای به نفع کشور ثالث و به ضرر ایران است زیرا واردات، نرخ اشتغال را در دیگر کشورها تقویت می کند و موجب بیکاری کارگر ایرانی می شود.
این استاد دانشگاه اظهار داشت: هشت درصد کل بازار مالی مربوط به بازار سرمایه و 89 درصد دیگر در دست بازار پول(بانک ها و موسسات اعتباری)است و حدود 3 درصد بازار مالی توسط سرمایه گذاری خارجی تامین می شود لذا رابطه میان بازار سرمایه و پول باید تغییر نماید و منابع لازم برای تولید از طریق بازار سرمایه تامین شود.
وی یادآور شد: متاسفانه بانک مرکزی توانایی لازم را ندارد تا تمام بانکها را وادار کند در چارچوب بسته خروج از رکود تورمی حرکت کنند.
به گفته این کارشناس اقتصادی، فعال شدن بازار سرمایه می تواند تحرکی در بورس ایجاد کند و با نقل وانتقال سهام منابع مالی مورد نیاز شرکتهای تولیدی را فراهم کنند.

** نامه چهار وزیر
علیزاده با اشاره به نامه چهار وزیر در خصوص وضعیت بازار سرمایه، گفت نگارش این نامه گامی در جهت شفاف سازی بوده است، ضمن آنکه نامه یادشده هوشمندانه بود و مشخص می کند که دولت تدبیر وامید برای شفاف سازی آمده به طوری که این عمل می تواند اعتماد و سرمایه اجتماعی را افزایش دهد زیرا مردم در فرآیند انجام کارها قرار می گیرند.
وی معتقد است: تا زمانی که شفاف سازی صورت نگیرد نمی توان اعتمادسازی کرد، هرچند یکی از مهمترین اهداف دولت تدبیر و امید شفاف سازی بوده که خوشبختانه با نوشتن این نامه گامی در این جهت برداشته شده است.
وی اظهار داشت: برای رونق بازار سرمایه باید از تله هایی (حباب) که در بورس ایجاد شده بشدت پرهیز کرد و حلقه های ایجاد کننده حباب را از هم گشود.
وی افت بازار سرمایه را در دو سال اخیر 180 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: با تزریق جدید دولت، بورس تحرک یافته اما هنوز بازار سرمایه ایران با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد و به اهداف مورد نظر نرسیده است.
وی با اشاره به سهم هر کدام از وزرا از نگرانی در بازار سرمایه، گفت: نگرانی وزرایی که نامه ای را به رئیس جمهور تحریر کردند در خصوص بازار سهام معطوف به سهامی است که این وزارتخانه ها به نمایندگی از طرف کارکنان خود، سرمایه گذاری کرده اند. از جمله سازمان ها و نهادهای وابسته به وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی، سهامی را به نمایندگی از طرف کارگران برای بهزیستی و تأمین آینده آنها خریداری کرده اند.
وی یادآور شد: دولت باید چتر مالیاتی خود را گسترش دهد و آنرا به حدود 60 درصد اقتصاد که به نوعی مالیات نمی پردازند، تسری دهد تا بتواند کسری بودجه را جبران کند.

** 100 تن طلا در خانه
وی گفت: هم اکنون حدود یکصد تن طلا به صورت سکه و 25 تا 30 میلیارد دلار در خانه ها و یا صندوق های امانت بانک ها توسط مردم نگهداری می شود که در صورت اعتمادسازی این منابع می تواند وارد بازار شود و تنگناهای مالی را رفع کند زیرا اعتماد سازی زمینه رشد سرمایه اجتماعی را بدنبال دارد و مشارکت اجتماعی را تقویت می کند.
علیزاده افزود: در شرایط رکود تورمی اتخاذ سیاست ها دشوار است زیرا از سویی اگر بخواهیم تورم را مهار و کاهش دهیم رکود افزایش می یابد و در صورتی که بخواهیم رکود را کاهش دهیم، ساز و کارهای موجود تورم را افزایش می دهد.
وی ادامه داد: برای خروج از وضعیت یادشده باید تولید را در کشور افزایش داد. راهکار خروج از رکود تورمی رشد تولید است.
علیزاده اضافه کرد: برای آنکه تولید افزایش یابد، باید در جامعه برای دوره ای کوتاه آمادگی ایجاد کنیم، اقشار آسیب پذیر را به نوعی مورد حمایت های اجتماعی قرار دهیم، تا ساز و کارهای افزایش تولید را به کار بریم تا با اجرای بسته خروج از رکود شاهد ایجاد رونق در اقتصاد باشیم.

**دولت در گرفتن مالیات باید جدی عمل کند
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی درخصوص نقش مالیات در یاری دولت، گفت: دولت باید جسارت گرفتن مالیات از موسساتی که فعالیت اقتصادی دارند را داشته باشد. کسانی که به نام اسلام در این کشور فعالیت اقتصادی دارند باید نسبت به دیگران در پرداخت مالیات برای نظام اسلامی پیشقدم باشند، ما مواجه با موسساتی هستیم که برای امور خیریه تشکیل شده اند ولی فعالیتهای گسترده اقتصادی انجام می دهند، ضمن آنکه حدود هفت هزار موسسه اعتباری بدون مجوز با حجم نقدینگی بالا به فعالیتهای اقتصادی مشغول می باشند که کنترلی بر روی آنها نداریم.
وی با اشاره به اینکه 60 درصد از موسسات اقتصادی مالیات پرداخت نمی کنند، گفت: باید از تمام فعالیت های اقتصادی مالیات دریافت شود و از فرار مالیاتی جلوگیری به عمل آید.
علیزاده یکی دیگر از راهکارهای مهم برای واقعی شدن اقتصاد را واقعی کردن نرخ ارز عنوان کرد و گفت: طبق محاسبات انجام شده نرخ هر دلار باید حدود 4200 تومان باشد تا صادرات برای صادرکننده سودآور شود.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: هر کشوری که بخواهد تولید را افزایش دهد باید قیمت پول ملی خود را کاهش دهد زیرا با واقعی شدن قیمت دلار منافذ فساد موجود نیز بسته می شود و صادرات رونق خواهد گرفت و به تبع آن تولید و اشتغال افزایش خواهد یافت.
وی افزود: هرچند افزایش قیمت دلار می تواند شوک تورمی ایجاد کند اما دولت با اتخاذ سیاست های حمایتی غیرنقدی، از اقشار آسیب پذیر حمایت خواهد کرد تا بخشی از زمینه های لازم برای ورود به سازمان تجارت جهانی نیز فراهم شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی یادآور شد: بسته می تواند موفق شود، تدوین چنین بسته ای در شرایط کنونی با توجه به محدودیت های زیادی که در اقتصاد کشور وجود دارد، با تغییراتی راهکار قابل قبولی است به طوری که برای خروج از شرایط رکود تورمی این بسته با ساز و کارهای که به آن اشاره شد، می تواند کسری بودجه حدود50 درصدی سال 94 را تا حدودی جبران کند.
اقتصام(4)9123**1558

انتهای پیام /*

This entry passed through the Full-Text RSS service – if this is your content and you’re reading it on someone else’s site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers.