ببینید | ژاپنی‌ها ماشین‌برقی مناسب پساکرونا ساخته‌اند/ شگفتی‌های این خودروی مفهومی را ببینید

265 262