ببینید | چرا غرب به دانشجویان ایرانی ویزا می‌دهد، اما به استادان دانشگاه نمی‌دهد؟

امکانات آزمایشگاهی ما یک دهه است که نوسازی نشده. غرب می‌خواهد ما را از مجامع بین‌المللی علمی دور نگه دارد، به استاتید ویزا نمی‌دهد اما به دانشجویان ما ویزا می‌دهد. تک تک اعضای هیات علمی ما سربازان جمهوری اسلامی هستند. ما قدرت جذب دانشجویان خودمان را ندارند. منبع: خبرآنلاین

265 262