ببینید | دستگیری سارقی با مجموعه‌ای از جرایم؛ تصمیم جدید پلیس و قوه قضائیه برای مقابله قاطع‌تر!

سردار «حسین رحیمی» در طرح رعد ۵۹ پلیس پیشگیری گفت: بیشتر متهمانی که در این دوره از طرح رعد دستگیر شدند، دارای سابقه هستند و به زندان رفته بودند و ۲۵ گروه که به صورت باندی اقدام به زورگیری و سرقت می‌کردند در این مرحله شناسایی و منهدم شدند.

264 262